Privat dagpleje Aalborg

Find Privat dagpleje Aalborg med Privat dagpleje danmark.

privat dagpleje aalborg

Aalborg  kommune har et areal på 1.144 km² og knap 200.000 indbyggere.
Der er over 150 Private børnepassere i Aalborg kommune.
Privat dagpleje Aalborg Kommune

Privat dagpleje Aalborg – find dem alle her, hvor vi har over 150 der tilbyder privat dagpleje aalborg

Find i listen over 150 adresser der tilbyder privat dagpleje Aalborg.

Søg i 9000 Aalborg. – Privat dagpleje Aalborg

Søg i 9200 Aalborg. – Privat dagpleje Aalborg

Søg i 9210 Aalborg. – Privat dagpleje Aalborg

Søg i 9220 Aalborg. – Privat dagpleje Aalborg

 

Kommunalt tilskud til privat dagpleje Aalborg

Skal dit barn i privat dagpleje Aalborg ?
Aalborg kommune giver et økonomisk tilskud til privat dagpleje Aalborg, hvor du ansætter en ung i huset, eller du kan benytte dig af at få dit barn passet uden for hjemmet hos en privat dagpleje Aalborg, som har andre børn i pasning.

Privat dagpleje Aalborg tilskud satser

1. januar 2012 er det maksimale tilskud der kan modtages pr. barn pr. måned:
Tilskuddet gives ud fra dagtilbudsloven §80.
5.198 kr. for børn i alderen til og med den måned, barnet bliver 2 år og 11 måneder.
3.118 kr. fra og med den måned barnet fylder 3 år og op til børnehaveklassen.

Du skal ikke betale skat af det tilskud du modtaget for privat dagpleje Aalborg.
Børnepasseren skal betale skat af den løn, som I indbyrdes aftaler.
Du kan ikke modtage tilskud imens du er på barselsorlov, fædreorlov, forældreorlov.
Det er ikke muligt i Aalborg kommune at få tilskud til at passe sine egne børn.
Tilskuddet stopper automatisk, hvis barnet starter i kommunal pasning.
Du kan ikke få tilskud til økonomisk eller pædagogisk friplads til privat dagpleje Aalborg.

OBS!
Hvis du derimod vælger at ansætter en ung i huset, skal du være opmærksom på, at lønnen til den unge i huset er eksklusiv 12,5% i feriepenge og ATP, som er 180,00 kr. og AES (Arbejds og Erhvervsskade Forsikring) på 32,00 kr. Lønnen skal fremgå på kontrakten.

Kravet for at modtage tilskud til Privat dagpleje Aalborg kommune

Du skal være bosiddende  i Aalborg Kommune.
Du kan modtage tilskuddet for privat dagpleje Aalborg, indtil barnet skal starte i børnehave klasse.
Du skal indgå en pasningsaftale med en privat børnepasser, som du selv vælger.
Aalborg Kommunen skal godkende pasningsaftalen og den person, du ansætter til at passe dit eller dine børn.
Tilskuddet bliver først udbetalet på det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget ansøgningen, og hvor børnepasseren er godkendt.
I forbindelse med en godkendelse indhenter Aalborg kommune en straffe- og børneattest samt sociale oplysninger over børnepasseren.
Kommunen fører løbende tilsyn med pasningsordningen både anmeldt og uanmeldt.

Privat Dagpleje Aalborg – er et fleksibelt tilbud, der passer efter dine behov.

Privat børne pasning  i Aalborg er yderst fleksibelt og giver dig mere indflydelse og valgfrihed med hensyn til, hvem og hvordan du ønsker dit barn passet.

Sådan finder du en privat børne passer og søger tilskud.

Føste finder du en privat børne passer i listen du ønsker der skal passe dit barn.
Du kontakter efterfølgende det enkelte sted og så i indbyrdes kan aftale et tidspunkt og mødes.
Børne passeren er behjælpelig med udfylselse af papirer og indsendelse til kommunen.
Nu er det kun at vente på at Aalborg kommune får papirerne godkendt så du kan modtage tilskuddet.

 

Alternativ i Aalborg kommune er reservebedsteforældre.

Der eksisterer i dag en reservebedsteforældre-ordninger, som administreres af  Aalborg kommune, frivillige eller foreninger.
Ordningerne fungerer ofte således, at ældre personer, der ikke længere er i arbejde, hjælper småbørns familier med børne pasningen, når børnene bliver syge. Børns sygdom koster samfundet ufatteligt mange penge, og kan sætte dit job og karriere i fare.

Aalborg Kommune støtter ordningen for en reservebedsteforældre. Kommunens ordning er målrettet til pasningen af syge børn i  dit hjem.

Sådan bliver du reservebedsteforældre i Aalborg kommune.

Er du 60 år eller derover, og har du lyst til at være reservebedsteforældre, kan du nemt tilmelde dig ordningen hos Privat Pasning i Kommunen.

Aalborg kommune indhenter børneattest , straffeattest på den eller de personer, der ønsker at være reservebedsteforældre.
Der foretages derudover ikke yderligere former for offentlige godkendelser eller tilsyn med reservebedsteforældrene.

Det er alene forældrenes ansvar at benytte sig af reservebedsteforældreordningen og sikre et velfungerende samarbejde.

Reservebedsteforældre som d.d. er godkendte:
Agnes K. Mortensen
Dyrskuevej 33, 1. -1
9000 Aalborg
Tlf.: 6126 8184
Mail: mor-agnes@hotmail.com

Britta Nielsen
Præstemarken 99
9000 Aalborg
Tlf.: 2564 8166

Især til forældre uden pasnings-netværk tilbyder Aalborg kommune.

Med Ligningslovens § 7æ om skattefritagelse for reservebedsteforældrene er der nu skabt mulighed for, at disse ordninger i langt højere grad udbredes.

Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ)
PSL § 20 reguleres Grundbeløb 3.100 kr. (2010)
Som led i 2009-skattereformen – Forårspakke 2.0 – og Genopretningspakken sker der ingen opregulering af PSL § 20 beløbsgrænserne fra 2009 til 2013.
Det betyder at personer over 60 år har mulighed for skattefrit at modtage 3.100 kr årligt i 2012.

Tilbage til forsiden

Comments are closed.