Privat dagpleje Odense

Find Privat dagpleje Odense med Privat dagpleje danmark.

privat dagpleje odenseOdense kommune har et areal på 304 km² og knap 614.000 indbyggere.
Der er over 88 Private børnepassere i Odense kommune.
Privat dagpleje Odense Kommune

Privat dagpleje Odense – find dem alle her, hvor vi har over 88 der tilbyder privat dagpleje Odense

Find i listen over 88 adresser der tilbyder privat dagpleje Odense.

Søg i 5000 Odense. – Privat dagpleje 5000 Odense
Søg i 5200 Odense. – Privat dagpleje 5200 Odense
Søg i 5210 Odense. – Privat dagpleje 5210 Odense
Søg i 5220 Odense. – Privat dagpleje 5220 Odense
Søg i 5230 Odense. – Privat dagpleje 5230 Odense
Søg i 5240 Odense. – Privat dagpleje 5240 Odense
Søg i 5250 Odense. – Privat dagpleje 5250 Odense
Søg i 5260 Odense. – Privat dagpleje 5260 Odense
Søg i 5270 Odense. – Privat dagpleje 5270 Odense

 

Kommunalt tilskud til privat dagpleje Odense

Skal dit barn i privat dagpleje Odense ?
Odense kommune giver økonomisk tilskud til privat dagpleje Odense. Det er op til dig om du vil du ansætter en børnepasser i eget hjem, eller om du ønsker at benytte dig af at få dit barn passet uden for hjemmet i privat dagpleje Odense, som har andre børn i pasning.

Tilskuds satser for Privat dagpleje Odense.

1. januar 2012 er det maksimale tilskud der kan modtages pr. barn pr. måned:
Tilskuddet gives ud fra dagtilbudsloven §80.
5.111 kr. er for børn i alderen ½ til og med den måned, barnet bliver 2 år og 11 måneder.
3.713 kr. fra og med den måned barnet fylder 3 år til 6 år.

Børnepasseren betaler skat af sin løn (tilskud+ egenbetaling), som I indbyrdes aftaler.
Det er ikke muligt at  modtage tilskud når du er på barselsorlov, fædreorlov, forældreorlov.
Man kan i Odense kommune ikke få tilskud til at passe egne børn.
Når barnet starter i kommunal pasning stopper tilskudet automatisk.
Der gives ikke økonomisk eller pædagogisk friplads til privat børnepasning.

OBS!
Hvis du vælger at ansætter en børnepasser i eget hjem, skal du være særlig opmærksom på, at lønnen til børnepasseren er eksklusiv 12,5% i feriepenge og ATP, som er 180,00 kr. og AES (Arbejds og Erhvervsskade Forsikring) på 32,00 kr. Lønnen skal fremgå tydeligt på kontrakten.

Kravet for at modtage tilskuddet

For at få tilskud skal være bosiddende i Odense Kommune.
Du kan modtage tilskuddet ind til barnet er 6 år.
Du vælger selv din private børnepasser som du skal indgå en pasningsaftale med.
Pasningsaftalen skal godkendes af Odense Kommunen. Sådan gælder det ligeledes den person, du ansætter til at passe dit eller dine børn .
Når kommunen har modtaget din ansøgning, skal den først godkendes før at tilskuddet vil blive udbetalt.
Odense kommune indhenter straffe- og børneattest samt sociale oplysninger over børnepasseren, i forbindelse med en godkendelser.
Kommunen fører anmeldte og uanmeldte tilsyn med pasningsordningen.

Privat Dagpleje Odense – er et fleksibelt pasnings tilbud, der passer efter dine behov.

Privat børne pasning er yderst fleksibelt og giver dig mere indflydelse og valgfrihed med hensyn til, hvem og hvordan du ønsker dit barn passet.

Sådan finder du en privat dagpleje og søger om tilskud.

Find en privat dagpleje i listen du ønsker der skal passe dit barn.
Kontakt efterfølgende stedet og aftale et tidspunkt i kan mødes.
Børnepasseren er altid behjælpelig med udfyldelse af papirer og indsender dem til kommunen.
Når papirerne er indsendt til Odense kommune skal de godkendes inden du modtager tilskudet.

Alle kommunens tilbud om privat børnepasning skal leve op til børne- og ungepolitikken, hvilket hvert enkle formål er at sikre at børnene får gode vilkår i forbindelse med deres opvækst. Børnene lærer gennem leg at udvikle selverkendelse, fantasier og opnår dermed selvstændigt at tage stilling og handling. Dette gøres med tradition for den danske kultur, og vort samfunds værdier og respekt for andre mennesker. Kommunens forventning er at forældre får overblikket over mulighederne for tilskudsbevillingen og grundlaget for at vælge det pasningstilbud, som hver enkelt familie netop finder mest hensigtsmæssig for deres barn og familie som helhed.
Find Privat Dagpleje på Google Map

 

Comments are closed.