Om Privat Dagpleje Danmark

Privat Dagpleje Danmark blev i 2010 grundlagt af Jens Martin Secher, som et alternativ til alle de mindre sites med private børnepassere i Danmark.

I Februar 2012 startede Privat Dagpleje Danmark en landsdækkende underskriftsindsamling op, for at bevare de private børnepasseres job. I marts 2012 troppede Privat Dagpleje Danmark, som de eneste, op på Christiansborg for at overbringe minister Christine Antorini 5292 underskrifter i protest.

Siden har Jens Martin Secher lagt sig i selen og skabt sig et team af erfarne private børnepassere, der er geografisk spredt rundt om i landet, til hjælp til at drive en landsdækkende konsulentvirksomhed med råd og vejledning.

Teamet bag Privat Dagpleje Danmark mener, at det er vigtigt i disse tider, hvor vi har meget modstand politisk, at vi fremstår som professionelle dagplejere med baglandet i orden. Derfor har vi kontakt til diverse konsulenter, som kan hjælpe medlemmerne juridisk, pædagogisk og meget mere.

Kontakt Teamet på
medlem2014@privatdagplejedanmark.dk