Hvordan finder jeg en privat børnepasser/dagplejer
:
Du kan frit vælge mellem de private børnepassere/dagplejere, du finder her på hjemmesiden under fanen ”Find dagpleje”. Herefter kontakter du vedkommende for at høre om der er ledige pladser og om det videre forløb.

Hvad er forskellen på en privat børnepasser og en kommunal dagplejer:
I hverdagen er der ikke nogen forskel. Dit barn får de samme pædagogiske stimuli og hverdagen ligner til forveksling hverdagen i en kommunal dagpleje. Den private børnepasning får også pædagogiske tilsyn fra kommunen (hvor ofte varierer fra kommune til kommune) og mange vælger desuden at tilkøbe ekstra pædagogiske tilsyn fra en selvstændig pædagog. Den private børnepasser kan også vælge at tage relevante kurser for at højne kvaliteten.

I den private børnepasning er et positivt samarbejde og respekt mellem dagplejer og forældre en meget vigtig faktor. Desuden er den private børnepasser som regel også meget fleksibel mht. åbningstider.

Alt i alt er den største forskel, at der ikke tilbydes gæstepleje og at egenbetalingen derfor som regel er mindre i en privat pasningsordning.

Hvad med tilskud:
I samarbejde med den dagplejer du har valgt at samarbejde med, udfylder du et skema om ”ansøgning om tilskud til privat børnepasning”. Dette skema indsendes til kommunen. Tilskuddet varierer fra kommune til kommune, men alt det véd din dagplejer mere om. Tilskuddet indsættes herefter på din Nem-konto og du skal blot lave en bankoverførsel til dagplejeren på det fulde beløb for pasningen. I nogle kommuner får du en kvittering fra dagplejeren for det indbetalte beløb, men det er ikke alle steder kommunen forlanger det. Tilskuddet er skattefrit for dig.

Hvad gør jeg når dagplejeren er syg eller skal have fri:
I de fleste private pasningsordninger, er det forældrenes eget ansvar at sørge for pasning når dagplejeren er syg eller skal have ferie. Derfor er den private pasning særligt velegnet til de forældre, der ønsker at afholde deres egen ferie/afspadsering sammen med deres børn, evt. med et par gode bedsteforældre eller andre, der kan træde til i nødsituationer. Nogle private børnepassere har en aftale med en vikar, der kan træde til i disse situationer.

Dagplejeren varsler naturligvis sin planlagte ferie i god tid, så forældrene har mulighed for at planlægge herefter.

Hvad gør jeg, når mit barn er sygt:
Syge børn kan naturligvis ikke afleveres i nogen form for daginstitution. Det er synd for barnet og det smitter måske dagplejeren og de andre børn. Som forældre har du et medansvar for at begrænse sygdom i dagplejen.

Et barn er for sygt til at komme i dagpleje, hvis det ikke kan magte en normal hverdag med de andre børn og ture ud af huset.

 

1 Trackback or Pingback