Hvordan bliver jeg privat børnepasser/dagplejer
:

Du skal ansøge din kommune om at blive godkendt som privat børnepasser. Det er meget vigtigt, at du netop søger godkendelse som privat børnepasser og ikke privat dagplejer. Hvis dit hjem kan sikkerhedsgodkendes og du selv kan godkendes som person, kan kommunen ikke nægte godkendelsen. Det kan de, hvis du søger som privat dagplejer. Med godkendelsen har du ret til at passe max. 5 børn. (Enkelte kommuner vælger at begrænse antallet til under 5, det er de desværre i deres gode ret til). Men få på skrift hvad kommunalbestyrelsen har vedtaget i netop din kommune.

Så snart godkendelsen er på plads er det blot at gå i gang med at reklamere og gøre opmærksom på dig selv, for at få nogle børn i pasning.

Hvordan er lønnen:
Lønnen afhænger selvfølgelig af, hvor mange børn du vælger at få ind i din private pasningsordning og hvad du forlanger i betaling. Forældrene får et tilskud fra kommunen til at betale dig. Dette tilskud udgør max. 75 % af den fulde betaling, så skal du blot sørge for at egenbetalingen udgør min. 25 % af den fulde betaling. Der er ikke noget loft over egenbetalingen. Det er dig, der bestemmer, hvad du mener, det er rimeligt at forældrene betaler i forhold til den service, du udøver.

Eks: Kommunalt tilskud 4500 kr., egenbetaling min. 1500 kr. Hermed er den fulde betaling min. 6000 kr. pr. barn om måneden.

Størrelsen af det maksimale tilskud varierer fra kommune til kommune.

Er der regler for åbningstiden:
Du bestemmer helt selv din åbningstid. Kommunen har ikke lovhjemmel til, at begrænse denne. Så om du vælger at have åbent i 37, 48, 55 eller et helt andet antal timer er fuldstændig dit eget valg. Hvis du har lyst til at tilbyde døgn-, aften- eller nat-pasning er det også helt dit eget valg.

Hvad med skat:
Du har ret til 50 % i fradrag for de udgifter, du har i forbindelse med din dagpleje. Det er en god ide at føre regnskab med dine indtægter, så du har styr på det til selvangivelsen. Desuden er det vigtigt, at du har et vågent øje med din forskudsopgørelse, hvis der sker ændringer i forhold til det, du har angivet. Alt dette kan du let ordne via Skat’s hjemmeside.

Forsikringer:
Det er en god ide at have en erhvervsansvarsforsikring. Det kan du tale med dit forsikringsselskab om.

Pension:
Du skal selv sørge for at tegne en pensionsordning.

Ferie/sygdom:
I princippet er det dig selv, der afgør, hvor meget du holder fri. Men det er vigtigt for forældrene, at du ikke holder fri mere end andre, da de jo skal have pasningen udført, hvis de selv skal arbejde.

Hvis du er syg, kan du selvfølgelig ikke arbejde. Dog er det vigtigt at du ikke melder dig syg i tide og utide, da det jo er forældrene, der selv skal sørge for pasning i den forbindelse.

Vikar:
Som privat børnepasser kan du vælge at ansætte en vikar til at passe børnene i dit hjem, når du skal have fri eller er syg. Vikaren skal godkendes af kommunen. Kommunen kan ikke sætte regler for, hvor meget eller hvor ofte, du bruger din vikar (vi har hørt at nogle kommuner gør det, men det har de ikke lovhjemmel til).

Nogle private børnepassere vælger at indgå et samarbejde med andre børnepassere om at passe hinandens dagplejebørn ved ferie eller sygdom. Man må dog aldrig passe mere end max. 5 børn.

Siden er opdateret 6/4-2014 Der tages forbehold for fejl og misinformation i de oplyste informationer, skulle du fange en ikke opdateret detalje må du meget gerne informere os om dette..